Emfysem

Bortsett från sällsynta genetiska sjukdomar är den främsta orsaken till att man utvecklar emfysem, rökning. På grund av en exponering för agressiva ämnen i röken uppstår kronisk inflammation i lungan. Frisk lungvävnad omvandlas till vävnad som inte längre kan absorbera syre, vilket kallas emfysem. KOL och emfysem förekommer oftastsamtidigt. I svåra fall kan syrgasbehandling behöva inledas.