Inhalationsutbildning

Flera studier visar att personer som inte andas in på ett korrekt sätt får en betydligt sämre effekt av medicinen som andas in eller endast biverkningar av den.

Jag anpassar inhalatorn till patienten och inte patienten till inhalatorn. Det är viktigt för mig att du har den optimala inhalatorn att använda.