Lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna och förekommer främst hos rökare. Tidig upptäckt och korrekt och snabb diagnos är avgörande för att kunna erbjuda rätt behandling. Undersökningar utförs oftast med hjälp av bronkoskopi, endobronkialt ultraljud (EBUS) och radiologiska undersökningar (datortomografi, PET-CT, MR). Tack vare framsteg i forskingen kan patienterna erbjudas allt fler behandlingsalternativ, t.ex. kirurgi, kemoterapi, immunterapi och strålbehandling.