Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Ungefär 10 % av alla personer över 40 år i Österrike har KOL1. Sjukdomen kännetecknas oftast av tilltagande andfåddhet.Rökning är den vanligaste orsaken för KOL. Den viktigaste åtgärden är därför att uppnå ett rökstopp så snabbt som möjligt. KOL-specifika terapier kan erbjudas i form av inhalationer och tabletter.