Kateterisering av högerhjärtat

Av och till uppstår en misstanke om pulmonell hypertension när man utför ett ultraljud av hjärtat (hjärteko). Endast genom en undersökning med högerhjärtkateter kan det faktiska trycket i lungcirkulationen bestämmas. Undersökningen utförs under lokalbedövning. Jag utför högerkateterisering av hjärtat på universitetssjukhuset AKH Wien.