Sömnapné

Upp till fyra procent av befolkningen lider av den vanligaste formen av sömnrelaterade andningsstörningar- obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Detta är ett tillstånd där andningen ofta avbryts på natten med en betydande minskning av syrehalten i blodet. Eftersom kroppen inte kan återhämta sig under natten, leder till trötthet, koncentrationssvårigheter och depressiva tillstånd. Även risken för hjärtinfarkt, stroke och trafikolyckor ökar. OSAS diagnostiseras med hjälp av nattlig polygrafi och vid behov polysomnografi. Vid diagnostiserad sjukdom kan behandling inledas, till exempel med CPAP.