Pulmonell hypertension

Ökat tryck i lungcirkulationen, även kallat pulmonell hypertension (PH), orsakar ofta andfåddhet. Det tar ofta lång tid innan den rätta diagnosen ställs. Det finns många olika orsaker till att trycket i lungorna ökar, till exempel sjukdomar i hjärtat och lungor eller reumatiska sjukdomar. En sällsynt men mycket viktig orsak är en sjukdom i lungkärlen som kallas pulmonell arteriell hypertension (PAH). Det viktigaste diagnostiska steget är att göra en kateterisering av högerhjärtat. Därefter kan en specifik behandling inledas.