Sluta röka

I princip skiljer man mellan att sluta röka cigaretter och att sluta använda nikotin. Vilka åtgärder som är bäst lämpade för dig klargörs i ett personligt samtal. Min forskning om cigaretter, e-cigaretter och nikotin är ett värdefullt stöd i diskussionen om fördelarna och nackdelarna med de olika typerna av rökavvänjning.