Bronkoskopi

Bronkoskopi under sedering/generalanestesi används ofta som ett diagnostiskt verktyg för ett brett spektrum av lungsjukdomar. Samtidigt kan vävnadsprover tas med och utan ultraljud (EBUS). Jag utför dessa undersökningar på universitetssjukhuset AKH Wien.