Röntgenundersökningar

Röntgen används ofta som ett viktigt bilddiagnostiskt instrument. De vanligaste undersökningar är slätröntgen och datortomografi med och utan kontrastmedel i olika skikttjocklekar. Det är viktigt att anpassa undersökningen till den misstänkta sjukdomen för att undvika onödig strålexponering. Om du behöver undersökas med röntgen kommer du att få en lämplig remiss till ett röntgencentrum.