Interstitiell lungsjukdom

Interstitiell lungsjukdom (ILD) är ett övergripande begrepp som omfattar många vanliga och mindre vanliga sjukdomar i lungorna. Det finns kända orsaker till ILD, t.ex. allergiska reaktioner, exponering för föroreningar, genetiska och reumatologiska sjukdomar. Orsaken är dock ofta okänd (idiopatisk). I vissa fall kan det uppstå ärrbildning i lungvävnaden (fibros). Enskilda ärr (områden med fibros) kan bildas efter genomgångna lunginflammationer. Termen kan vara missvisande för vissa och ett område med fibros får inte förväxlas med idiopatisk lungfibros (ILF, IPF), som är en specifik sjukdom inom ILD.

Diagnosen ställs ofta med hjälp av datortomografi, specifika blodprover, bronkoskopi med immunotypning av celler och lungfunktionstest. Resultaten bör diskuteras vid ett särskilt ILD-forum för att snabbt kunna inleda behandling. Ett sådant möte äger rum varannan vecka på universitetssjukhuset AKH Wien.