COVID-19

SARS-CoV2-viruset är fortfarande ett globalt problem. Symtomen och sjukdomsförloppet kan varieravädligt mycket. Jag har behandlat svåra fall på koronavdelningen på Wiens universitetssjukhus. Många patienter uppvisar fortfarande olika symtom veckor eller månader efter smittan. I vissa fall behövsen vidare undersökning med lungfunktionstester, blodprover och vid behov röntgenundersökningar. Rehabilitering och andningsterapi är de viktigaste åtgärdervid komplicerade förlopp.