Astma

Ungefär 10 % av barnen och 5 % av vuxna lider av astma1. Diagnosen är ofta en utmananing på grund av varierande symptom. Patientintervjun är basen för en korrekt diagnos som stöds av lungfunktionstester.

Med de senaste årens vetenskapliga utveckling kan astmatiker erbjudas allt fler behandlingsalternativ, senast så kallade biologiska läkemedel – antikroppar mot astma-typiska inflammationsämnen.

 

1 Studnicka, M., Baumgartner, B., Bolitschek, J. et al. Masterplan 2025 der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) – die erwartete Entwicklung und Versorgung respiratorischer Erkrankungen in Österreich. Wien Klin Wochenschr 132, 89-113 (2020). https://doi.org/10.1007/s00508-020-01722-w