Astma

Około 10% dzieci i 5% dorosłych choruje na astmę[1]. Postawienie diagnozy jest często trudne ze względu na szeroki zakres objawów, niejednokrotnie odległych i stwarzających luźne asocjacje powiązania z płucami. Staranny wywiad jest podstawą prawidłowej diagnozy popartej badaniami czynnościowymi płuc.

Dzięki odkryciom naukowym ostatnich lat, coraz więcej opcji terapeutycznych może być oferowanych astmatykom – klasyczne tabletki czy inhalacje są uzupełniane leczeniem immunologicznym poprzez podawanie przeciwciał blokujących przekaźniki stanu zapalnego typowego dla astmy.

 

[1]M. Studnicka, B. Baumgartner, J. Bolitschek i in. Masterplan 2025 Austriackiego Towarzystwa Pneumologicznego (ÖGP) – przewidywany rozwój i opieka nad chorymi układu oddechowego w Austrii. WiedeńKlinWochenschr 132, 89–113 (2020). https://doi.org/10.1007/s00508-020-01722-w