Diagnostik av lungfunktion

Det finns flera diagnostiska metoder för att undersöka lungornas funktion:

  • Spirometri mäter dynamiska lungfunktionsparametrar som är viktiga för bedömningen av obstruktiva sjukdomar som astma och KOL.
  • Pletysmografi av hela kroppen kan på ett tillförlitligt sätt bestämma volymen av hela lungan. Lungvolymen kan vara påverkad  vid restriktiva sjukdomar som lungfibros.
  • Fraktionell utandad kväveoxid (FeNO) kan analyseras genom ett enkelt utandningstest. Denna parameter återspeglar astma-specifik inflammation i luftvägarna och kan vara högt om behandlingen inte är tillräcklig. Detta gör att din astmabehandling kan anpassas optimalt.
  • Blodgasanalysen återspeglar inte bara lungornas funktion, utan även det komplexa samspelet mellan andning, syra/basbalans och njurfunktion. Undersökning avnänds oftast för att bekräfta syrebrist i blodet.