Sömndiagnostik

Polygrafi mäter andningsflödet, bröstkorgs och bukens rörelser samt syremättnad och puls under sömnen. Relevanta andningsstörningar som sömnapné kan undersökas med den.

Patienter med redan etablerad CPAP-behandling (med känd sömnapné) kan övervaka effekten av behandlingen med hjälp av polygrafi. Kontroller bör utföras varje år. På så sätt kan behandlingen anpassas vid behov och förlängas på recept.