Röntgenundersökningar

Röntgenundersökningar

Röntgen används ofta som ett viktigt bilddiagnostiskt instrument. De vanligaste undersökningar är slätröntgen och datortomografi med och utan kontrastmedel i olika skikttjocklekar. Det är viktigt att anpassa undersökningen till den misstänkta sjukdomen för att undvika...
Kateterisering av högerhjärtat

Kateterisering av högerhjärtat

Av och till uppstår en misstanke om pulmonell hypertension när man utför ett ultraljud av hjärtat (hjärteko). Endast genom en undersökning med högerhjärtkateter kan det faktiska trycket i lungcirkulationen bestämmas. Undersökningen utförs under lokalbedövning. Jag...
Bronkoskopi

Bronkoskopi

Bronkoskopi under sedering/generalanestesi används ofta som ett diagnostiskt verktyg för ett brett spektrum av lungsjukdomar. Samtidigt kan vävnadsprover tas med och utan ultraljud (EBUS). Jag utför dessa undersökningar på universitetssjukhuset AKH Wien.
Sluta röka

Sluta röka

I princip skiljer man mellan att sluta röka cigaretter och att sluta använda nikotin. Vilka åtgärder som är bäst lämpade för dig klargörs i ett personligt samtal. Min forskning om cigaretter, e-cigaretter och nikotin är ett värdefullt stöd i diskussionen om fördelarna...
Inhalationsutbildning

Inhalationsutbildning

Flera studier visar att personer som inte andas in på ett korrekt sätt får en betydligt sämre effekt av medicinen som andas in eller endast biverkningar av den. Jag anpassar inhalatorn till patienten och inte patienten till inhalatorn. Det är viktigt för mig att du...