Śródmiąższowa choroba płuc

Śródmiąższowa choroba płuc (interstitial lung disease, ILD). Ten ogólny termin obejmuje liczne schorzenia struktury płuc. Znane są niektóre przyczyny rozwoju ILD, takie jak reakcje alergiczne, ekspozycja na szkodliwe substancje, choroby genetyczne i reumatologiczne. Jednak przyczyna jest często nieznana (idiopatyczna). U pacjentów z ILD dochodzi do powstawania blizn w zdrowej tkance płucnej – takie blizny nazywane są zwłóknieniami. Po wygaśnięciu stanu zapalnego w płucach zwłóknienia mogą pozostać i tworzyć obszary zwłóknienia mające duży wpływ na prawidłową czynność płuc. Określenie to jest dla niektórych mylące i nie należy mylić obszaru zwłóknienia z samoistnym włóknieniem płuc (IPF), które jest chorobą odrębną z grupy ILD.

Diagnostykę przeprowadza się za pomocą tomografii komputerowej, specyficznych badań laboratoryjnych, bronchoskopii z immunotypowaniem oraz testów czynnościowych płuc. Wyniki należy analizować na specjalnej tabeli ILD, aby można było szybko rozpocząć terapię. Odbywa się to co dwa tygodnie w Szpitalu Uniwersyteckim w Wiedniu.