Rak płuc

Rak płuc jest jednym z najczęstszych nowotworów i występuje głównie u palaczy papierosów. Wczesne wykrycie oraz prawidłowe i szybkie postawienie diagnozy mają kluczowe znaczenie, aby móc zastosować odpowiednią terapię. Większość badań wykonywana jest za pomocą bronchoskopii, ultrasonografii wewnątrz oskrzelowej (EBUS) oraz badań radiologicznych (tomografia komputerowa, PET-CT, MR). Dzięki najnowszej technice pacjentom można zaoferować coraz więcej opcji terapeutycznych, takich jak chirurgia, chemioterapia, immunoterapia i radioterapia.