Diagnostyka snu

Badanie poligraficzne snu mierzy przepływ oddechowy, ruchy ściany klatki piersiowej i brzucha, a także natlenowanie krwi i puls podczas snu. Za pomocą tego badania można zdiagnozować istotne zaburzenia oddychania w trakcie snu, np. bardzo niebezpieczny bezdech senny.

Pacjenci z już ustaloną terapią bezdechu (CPAP, BiPAP) mogą sprawdzić efekt terapii za pomocą badania poligraficznego snu. Kontrole powinny odbywać się przynajmniej raz w roku. Dzięki temu terapię można w razie potrzeby skorygować.