Diagnostyka czynnościowa płuc

Diagnostyka czynnościowa płuc wykonywana w praktyce
Istnieje kilka badań, za pomocą których można zbadać funkcjonowanie płuc, jest to np.

•Spirometria – rejestruje dynamiczne parametry czynności płuc, które są ważne dla oceny chorób obturacyjnych, takich jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

• Pletyzmografia całego ciała – może wiarygodnie określić objętość płuc, która może być zmniejszona w chorobach restrykcyjnych, takich jak zwłóknienie płuc.

• Pomiar stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) można analizować w prostym teście wydechowym. Parametr ten odzwierciedla specyficzne dla astmy zapalenie dróg oddechowych i może być powiększony, jeśli terapia jest niewystarczające.

• Gazometria krwi odzwierciedla nie tylko funkcję płuc, ale także złożoną współzależność oddychania, równowagi kwasowo-zasadowej i funkcji nerek. W ten sposób, na przykład, można zidentyfikować przyczyny niedostatecznej podaży tlenu.