Trening inhalacyjny

Trening inhalacyjny

Badania jednoznacznie wskazują: jeśli nie używasz prawidłowo inhalatora – wdychasz lek nieprawidłowo – działanie leku jest słabsze natomiast skutki uboczne zostają. Inhalator dopasowuje się do pacjenta, a nie pacjent do inhalatora. Poświęcam dużo czasu na...
Diagnostyka czynnościowa płuc

Diagnostyka czynnościowa płuc

Diagnostyka czynnościowa płuc wykonywana w praktyce Istnieje kilka badań, za pomocą których można zbadać funkcjonowanie płuc, jest to np. •Spirometria – rejestruje dynamiczne parametry czynności płuc, które są ważne dla oceny chorób obturacyjnych, takich jak...
Astma

Astma

Około 10% dzieci i 5% dorosłych choruje na astmę[1]. Postawienie diagnozy jest często trudne ze względu na szeroki zakres objawów, niejednokrotnie odległych i stwarzających luźne asocjacje powiązania z płucami. Staranny wywiad jest podstawą prawidłowej diagnozy...
Bezdech senny

Bezdech senny

Aż cztery procent populacji cierpi na najczęstszą formę zaburzeń oddychania związanych ze snem – zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS). W chorobie tej podczas nocy często występują przerwy w oddychaniu ze znacznym spadkiem zawartości tlenu we krwi....
Bronchoskopia

Bronchoskopia

Bronchoskopia jest często wykorzystywana jako narzędzie diagnostyczne w wielu różnych chorobach płuc. Badanie najczęściej wykonuje się w sedacji. W trakcie tego badania pobierane są próbki do badan histopatologicznych. Najnowsza metoda pobierania takich próbek odbywa...